Skradin - Skorići - Bićine - Prukljan - Sonković - Ždrapanj - Krković - Piramatovci - Bribir - Bribirska Glavica - Vaćani - Skradinsko Polje / LOKACIJA
    35,8 km / DULJINA STAZE
    2 - 2,30 h / APROX. VRIJEME PRELASKA
    Skradin / POČETAK STAZE
    Skradin / KRAJ STAZE
    2 m / NAJNIŽA NADMORSKA VISINA
    225 m / NAJVIŠA NADMORSKA VISINA
    461 m / VISINSKA RAZLIKA
    40% / PODLOGA STAZE MAKADAM
    60% / PODLOGA STAZE ASFALT
    3/5 / FIZIČKA I TEHNIČKA ZAHTIJEVNOST STAZE
    / UPOZORENJA

Područje oko Prukljanskog jezera i oko sela Sonković još uvijek je minirano. Ne skretati sa staze.
Dio staze je prometnica, poštivati prometne propise.
Dio staze su uski poljski putevi po kojima se voze poljoprivredni strojevi u oba smjera.
Nakon kiša poljski putevi su često poplavljeni.
Loša prometna signalizacija na sporednim putevima.
Dodatni oprez jer se staza križa sa glavnom cestom.
Samo za brdske bicikle.
 

  Staza povijesti / Skradin

Staza koja vodi putevima povijesti ovog kraja od predpovijesnih vremena. Polazi se iz Skradina laganom uzbrdicom prema zaseoku Skorići a zatim prema Bićinama pa ispod auto puta prema selu Prukljanu na Prukljanskom jezeru na donjem toku rijeke Krke. Kod zaseoka Prukljan ulijeva se i riječica Guduča zanimljiva kao stanište mnogobojnih vrsta ptica a zbog zaštite je proglašena ornitološkim rezervatom. U blizini je i otočić Stipanac s ostacima građevina iz antike i srednjeg vijeka u narodu poznatim kao Gavanovi dvori. Nakon toga blagi uspon makadamom vodi do sela Sonković, srednjovjekovne utvrde plemića Sonkovića. Vrijedno je pogledati i arheološki lokalitet sa crkvom sv. Marka, zaštićenim spomenikom kulture te novu crkvu Blaženog Alojzija Stepinca. U Sonkoviću postoji i nepresušni izvor vode o kojem postoje podaci još iz rimskog doba. Dalje se vozi makadamomkroz idilična polja prema selu Ždrapanj u kojoj je crkva sv. Bartola iz 9. stoljeća, a oko crkve je groblje s očuvanim stećcima i starokršćanska bazilika te villa rustica. Zbog arheološke vrijednosti lokaliteta  cijelo područje je pod državnom zaštitom.

Staza vodi kroz polje između sela Krković i Piramatovaca. Selo Krković značajno je po župnoj crkvi Svih Svetih iz 13. stoljeće a na lokalitetu Pećane nalazi se groblje iz paleolitika te ostaci naseobine iz neolitika na lokalitetu Vrbica.

Nakon toga na 17. km izlazimo na prometnicu, vozimo 2,8 km i ponovno silazimo na makadam prema selu Bribir i najznačajnijem hrvatskom arheološkom lokalitetu Bribirskoj Glavici na kojem pratimo kontinuitet naseljavanja od kamenog doba, preko liburnske gradine, rimske Varvarie do moćne utvrde hrvatskih feudalaca Šubića u 13. i 14. stoljeću.

Ponovo izlazimo na asfalt prema selu Vaćanima u kojem možemo pogledati crkvu sv. Ante i novootkriveno starohrvatsko groblje. Nastavljamo prema Gračacu, Skradinskom polju i Skradinu.

Staza povijesti