Skradin - Dubravice - Rupe / LOKACIJA
    30,2 km / DULJINA STAZE
    1,30 - 2 h / APROX. VRIJEME PRELASKA
    Skradin / POČETAK STAZE
    Rupe / KRAJ STAZE
    2 m / NAJNIŽA NADMORSKA VISINA
    235 m / NAJVIŠA NADMORSKA VISINA
    702 m / VISINSKA RAZLIKA
    70% / PODLOGA STAZE MAKADAM
    30% / PODLOGA STAZE ASFALT
    5/5 / FIZIČKA I TEHNIČKA ZAHTIJEVNOST STAZE
    / UPOZORENJA

Jako teška staza, teški usponi, opasni spustovi - posebno od 8,5 km do 11,5 km.

Podloga je asfalt, makadam, poljski putevi - samo za brdske bicikle.

Nekoliko puta staza presjeca glavnu prometnicu - oprez kod uključivanja.

Dio staze prolazi kroz NP Krka, poštivati pravila ponašanja nacionalnog parka.

  Skradin - Rupe / Skradin

Staza na kojoj se tradicionalno vozi utrka u sklopu .......

Staza je izuzetno teška i zahtijeva vrhunsku opremu i fizičku pripremljenost.

Polazi se i Skradina kod gradskog stadiona, asfaltnom cestom usponom prema Dubravicama. Na 2, 7 km skrećemo na makadam i vozimo pored velikog maslinika. Ubrzo slijedi spust do plodnog polja, blagi uspon do crkve sv. Kate u Dubravicama a onda na 8,5 km slijedi vrlo težak i opasan spust do kanjona Krke. Slijedi ponovni težak uspon i povratak u Dubravice a na 16,7 km ponovno se izlazi na prometnicu i spušta do Krke i do sela Rupe. Ne ulazi se u selo nego slijedi zadnji i najteži uspon makadamom. Na 26,5 km staza siječe prometnicu, slijedi spust prema selu Ićevu i povratak kroz polje u selo Rupe do kraja staze.

Skradin - Rupe