Pirovac - uvala Vrilo - uvala Makirina - Pirovac / LOKACIJA
    7 km / DULJINA STAZE
    1 h / APROX. VRIJEME PRELASKA
    Pirovac / POČETAK STAZE
    Pirovac / KRAJ STAZE
    1 m / NAJNIŽA NADMORSKA VISINA
    24 m / NAJVIŠA NADMORSKA VISINA
    83 m / VISINSKA RAZLIKA
    70 % / PODLOGA STAZE MAKADAM
    30 % / PODLOGA STAZE ASFALT
    2/5 / FIZIČKA I TEHNIČKA ZAHTIJEVNOST STAZE
    / UPOZORENJA

Zahtjevni uspon na brdo Makirina po vrlo teškom makadamskom putu.

Obavezna MTB bicikla.

  PIROVAC - SV. MARTIN / Pirovac

Staza vodi iz Pirovca šetnicom do kraja uvale Vrilo pa preko brda Makirina do uvale Makirina a zatim istim putem nazad.

U uvali pogledajte romaničku crkvu sv. Martina iz 11. st. izgrađenu na lokalitetu rimske vile iz 1. st.  Lokalitet ima status zaštićenog kulturnog dobra.

Uvala Makirina poznata je i po peloidnom blatu koje se pokazalo kao izuzetno ljekovito za čitav niz bolesti.

PIROVAC - SV. MARTIN