RASPRŠENI HOTEL *** / SMJEŠTAJ

RASPRŠENI HOTEL
    Don Krste Stošića 1, Šibenik
    00385 22 310 981
    57 kreveta