APARTMANI VISOVAC *** / SMJEŠTAJ

    Skradinskih svilara 21, Skradin
    00385 98 768 783
    13 kreveta